ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ – «ΑΘΗΝΑ»

Το πρόγραμμα Διαχείρισης Καριέρας «ΑΘΗΝΑ» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης της επαγγελματικής προσωπικότητας στη σύγχρονη εποχή. Συνθέτει την επιστημονική έρευνα και την πρακτική εμπειρία από την Ψυχολογία, τη Διοίκηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Βοηθά το άτομο να βρει την επαγγελματική του πορεία, να διαχειριστεί με επιτυχία τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις επιλογές της επαγγελματικής του ζωής, αξιοποιώντας το δυναμικό και τα ταλέντα του.

Βασικοί άξονες του προγράμματος:

Προσδιορισμός προσωπικού προφίλ και επαγγελματικών σχεδίων
Απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας για τον εαυτό μας και των δυνατοτήτων μέσω διερεύνησης των ικανοτήτων μας , προσωπικών χαρακτηριστικών, αξιών , ενδιαφερόντων.
Κατανόηση της αγοράς εργασίας στην δεδομένη πραγματικότητα και διαχείριση εμποδίων.
Αποτελεσματικές Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – Διερεύνηση ευκαιριών
Βαδίζοντας το μονοπάτι της απόδοσης – Αυτοδιαχείριση και επαγγελματική ανάπτυξη-Επαγγελματική Ικανοποίηση

top