ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η Anelixis είναι μια έμπειρη εταιρία παροχής συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών με στόχο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Αποστολή μας ο εμπλουτισμός του γνωστικού κεφαλαίου των πελατών μας, αναβαθμίζοντας και προάγοντας τον ανταγωνιστικό τους ρόλο και την καινοτομία. Ενισχύουμε το επιχειρηματικό πνεύμα και την αποτελεσματική διοίκηση ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων.
Οργανώνουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που αυξάνουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους κάθε επιχείρησης. Εφαρμόζουμε σύγχρονες επιστημονικές αρχές και επιτυχημένες μεθόδους στην Πράξη. Συνεχής επιδίωξή μας είναι να ανταποκρινόμαστε με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των πελατών. Αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, οι οποίες στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διερευνούμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες, εντοπιζουμε δυσλειτουργίες και προτείνουμε επιχειρηματικά πλάνα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες μελέτες, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού και πραγμαατοποιύμε οργάνωση και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κανουμε ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας, αξιολόγηση εργαζομένων

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Είναι μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και της επιχείρησης. Διαφέρει από τις άλλες προσεγγίσεις γιατί βλέπει την επιχείρηση ως ένα ενιαίο οργανισμό, μέρος ενός συνόλου– συστήματος και όχι σαν μία ξεχωριστή οντότητα. Η επιχείρηση θεωρείται ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ανοικτό σύστημα που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Η «Ολιστική Συμβουλευτική» αποσκοπεί στην αρμονική ανάπτυξη των πόρων μιας επιχείρησης και τη διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας και ενισχυμένης ταυτότητας. Ο ολιστικός σύμβουλος βοηθά την επιχείρηση να βρει νέους πιο λειτουργικούς δρόμους ώστε να διαφοροποιηθεί, ν’ αναπτυχθεί και να καινοτομήσει!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

programma-aksia-logo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΑ»

Ένα Σύστημα Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων μέσα από την εμπειρία της Anelixis και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CADIC (Cross-Organisational Assessment and Development of Intellectual Capital).
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, έναν στρατηγικό καμβά, που περιλαμβάνει 4 φάσεις: Αξιολόγηση, Ξεπάγωμα, Ικανότητες, Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα «ΑΞΙΑ» παρέχεται αποκλειστικά από την Anelixis Consulitng

kariera-mou-kai-egw-logo

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ – Συναισθηματική Διαχείριση σε περίοδο κρίσης

Πρόκειται για ένα 3ωρο σεμινάριο που επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στο επίμαχο ζήτημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κάτω από τις σύγχρονες αντίξοες συνθήκες. Σημειώνεται ότι έχει παρουσιαστεί αποκλειστικά από τον σύμβουλο επαγγελματικής ενδυνάμωσης Παναγιώτη-Τάκη Αθανασόπουλο, σε 28 διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα και σε περισσότερους από 4.500 συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε, αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στόχος, να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι μα και οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι σπουδαστές, οι υποαπασχολούμενοι μα και οι απολυμένοι, να εστιάσουν σε λύσεις και όχι στο πρόβλημα.

diaxeirisi-gnosis-logo

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ- Η δύναμη της πληροφορίας

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η γνώση αποτελεί ισχύ. Η δυνατότητα απόκτησης και εκμετάλλευσης γνώσης θεωρείται ως καθοριστικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Έτσι οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζεται να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης και τα στελέχη τους να ερευνούν διεξοδικά μεθόδους διαχείρισης γνώσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες τεχνικές και γνώσεις ούτως ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να δημιουργούν, να υιοθετούν, πληροφορίες και εμπειρίες στον εργασιακό τους χώρο.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ
top