ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην εποχή των ραγδαίων εξελίξεων και του επιχειρηματικού ανταγωνισμού, η επιμόρφωση και η βελτίωση της εξειδίκευσης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική ανάπτυξη κάθε οργανισμού.

Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με ανθρωποκεντρική προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Καλλιεργούμε τις κατάλληλες δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων που προάγουν τον επαγγελματισμό και την ποιότητα.

Εφαρμόζουμε επιστημονικές και ταυτόχρονα πρακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που οδηγούν την επιχείρηση και τους ανθρώπους της σε υψηλή απόδοση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δημιουργική Λήψη αποφάσεων
 • Αντιμετώπιση Συγκρούσεων
 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ηγεσία και Παρακίνηση
 • Η Δυναμική της Ομάδας
 • Διαχείριση έργου
 • Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία

MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Εταιρική Ταυτότητα & Εικόνα
 • Δημοσιότητα και προβολή
 • Ψυχολογία Πελατών
 • Προσωπικότητα Επιτυχημένου Πωλητή
 • Αποτελεσματική εξεύρεση και προσέγγιση πελατών
 • Τεχνικές Παρουσίασης
 • Διαπραγματεύσεις
 • Χειρισμός αντιρρήσεων

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διαχείριση Γνώσης
 • Ψυχολογία Τουρισμού
 • Επιχειρηματικό Αβάκιον
 • Η Ισχύς εν τη Ενώσει(Επιχειρηματικά Δίκτυα-Συνεταιρισμοί)
 • Διαχείριση Καριέρας
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Ψυχική Ευεξία στον εργασιακό χώρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ - Συναισθηματική Διαχείριση σε περίοδο κρίσης

Πρόκειται για ένα 3ωρο σεμινάριο που επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στο επίμαχο ζήτημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κάτω από τις σύγχρονες αντίξοες συνθήκες.

Σημειώνεται ότι έχει παρουσιαστεί αποκλειστικά από τον σύμβουλο επαγγελματικής ενδυνάμωσης  Παναγιώτη-Τάκη Αθανασόπουλο, σε 28 διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα και  σε περισσότερους από 4.500 συμμετέχοντες.

Σχεδιάστηκε, αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στόχος, να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι μα και οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι σπουδαστές, οι υποαπασχολούμενοι μα και οι απολυμένοι, να εστιάσουν σε λύσεις και όχι στο πρόβλημα.

Ο παράγοντας «εαυτός» είναι ουσιαστικός στη «σταδιοδρομία» αλλά και τη συναισθηματική της διαχείριση, σε περιόδους κρίσης. Απαιτείται διερεύνηση και γνώση της αγοράς εργασίας αλλά και των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των προσόντων που διαθέτει ο καθένας ώστε να ανταποκριθεί στο νέο μοντέλο απασχόλησης. Κυρίως όμως θετική σκέψη και θετική στάση!

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε μικρά ή μεγάλα ακροατήρια (μέχρι και 300 συμμετέχοντες).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - Η δύναμη της πληροφορίας

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η γνώση αποτελεί ισχύ. Η δυνατότητα απόκτησης και εκμετάλλευσης γνώσης θεωρείται ως καθοριστικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Έτσι οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζεται να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης και τα στελέχη τους να ερευνούν διεξοδικά μεθόδους διαχείρισης γνώσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες τεχνικές και γνώσεις ούτως ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να δημιουργούν, να υιοθετούν, πληροφορίες και εμπειρίες στον εργασιακό τους χώρο.

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ώστε:

Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα Διαχείρισης της Γνώσης

Να αποκτήσουν μια σειρά από πρακτικές στη Διαχείριση Γνώσης

Να αναπτύξουν μεθόδους στην εξόρυξη της γνώσης

Να αναγνωρίσουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχημένης Διαχείρισης Γνώσης

Να μεταφέρουν στην εργασία τους τη νέα γνώση που παράγεται

ΤΑ 6 ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΠΛΟ - Είμαστε ότι σκεφτόμαστε

Τι κάνετε όταν βρίσκεστε αντιμέτωποι με μια σημαντική απόφαση; Εξετάζετε προσεκτικά τα δεδομένα ή βασίζεστε στο ένστικτό σας; Προσπαθείτε να βρείτε τα αδύνατα σημεία και γενικά τι μπορεί να πάει λάθος ή περιμένετε κάποιον να σας καθοδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση;

Η μέθοδος των «έξι καπέλων της σκέψης» είναι μια πρόταση σφαιρικής προσέγγισης και επίλυσης ενός προβλήματος ή λήψης απόφασης από ένα άτομο ή μια ομάδα. Μας επιτρέπει να διευθύνουμε τη σκέψη μας όπως ένας διευθυντής ορχήστρας διευθύνει τους μουσικούς.

Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να «ψηλαφίσουμε» καλύτερο τρόπο σκέψης, να δούμε τα πράγματα με μια άλλη οπτική ώστε να καλλιεργήσουμε νέες συμπεριφορές.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς η έννοια της ομάδας είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. Συμμετέχουμε, δημιουργούμε, αποχωρούμε, επανεντασσόμαστε, ανήκουμε, αλληλοεξαρτόμεθα, οργανωνόμαστε σε ομάδες, διαρκώς. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ως τα τελευταία. Κάποια στοιχεία που αποκομίζουμε από τη συμμετοχή μας σε ομάδες, παραμένουν ζωντανά μέσα μας ακόμη κι όταν πια δεν είμαστε μέλη και επηρεάζουν επί μακρόν τον τρόπο σκέψης μας.

Κατανοώντας τη δομή των ομάδων και τη δυναμική που αναπτύσσεται από την συμμετοχή, καταλαβαίνουμε περισσότερα για τον εαυτό μας, τις συμπεριφορές μας αλλά και τις απόψεις των άλλων.

Στο σεμινάριο, θα επιχειρηθεί ένα ταξίδι στο ομαδικό κομμάτι του εαυτού μας και τη διασύνδεσή μας με τους άλλους. Θα εστιάσουμε πώς να δημιουργήσουμε εμπειρία στην ομαδική εργασία και να αναπτύξουμε μία αποτελεσματική ομάδα.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο που θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ώστε:

Να κατανοήσουν τη σημασία της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας.

Να αποκτήσουν ικανότητες αποδοτικής Επικοινωνίας στην εργασία

Να αναπτύξουν συμπεριφορές που προάγουν την Επικοινωνία και τις Σχέσεις.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε εργαζομένους που αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

Σε άτομα που αναζητούν καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Σε όσους αντιλαμβάνονται, ότι μέσω της Γνώσης και της σωστής Επικοινωνίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει το κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

Το σεμινάριο επιδιώκει να διευκολύνει τους συμμετέχοντες ώστε:

Να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο

Να ξεπεράσουν τα συνηθισμένα εμπόδια στην οικοδόμηση σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Να ενισχύσουν την συνεργασία και την ομαδικότητα

Να μεταφέρουν στην προσωπική και εργασιακή ζωή τις εμπειρίες του σεμιναρίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται τις διαφωνίες που προκύπτουν στην εργασία τους ώστε να καταλήγουν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα.

Το σεμινάριο στοχεύει να παράσχει στους συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε:

Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ταυτότητα των συγκρούσεων.

Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους εμπλέκονται σε διάφορες συγκρούσεις.

Να αποκτήσουν γνώσεις & ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης της σύγκρουσης. Να επιλύουν τις διαφωνίες – συγκρούσεις τους με τρόπο εποικοδομητικό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ένα πρακτικό σεμινάριο που σχεδιάστηκε για να τονίσει τη την σημασία του χρόνου στην ζωή μας.

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ώστε:

Να αναγνωρίσουν τις αιτίες σπατάλης του χρόνου.

Να ξεπεράσουν τα συνηθισμένα εμπόδια της αναβλητικότητας.

Να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Να αναθέτουν αρμοδιότητες με αποτελεσματικότητα

Να αποκτήσουν συγκεκριμένες πρακτικές, χρήσιμες στην αποτελεσματική οργάνωση του Χρόνου

Να μεταφέρουν στην προσωπική και εργασιακή ζωή τις εμπειρίες του σεμιναρίου.

top